Lyst å fortelle meg noe eller bare si hei?
Want to tell me something or just say hi?
Hva synes du om min web side? Jeg håper du har litt tid til å gi meg tilbakemelding på min web side, slik at jeg kan forbedre den og samtidig legge inn ting som er mer relevant.

Er siden oversiktelig, er den rotete, kjedelig, uansett hva du synes er verdifult for meg og for å få en bedre web side.

Eller så kan du bare si Hei! og der er alt.

Jeg blir å legge ut kommentarer etter som de kommer inn. Slik at du kan se hva andre også tenker om siden. En liten mini-blog :p

Da blir det litt mer dialog med de som er på siden min.

Ha en fortsatt kjempe flott dag!

Hilsen Odd Kristensen

 

What do you think about my web page? I hope you have some time to give me feedback on my web page, so I can improve it and simultaneously post things that are more relevant.

Is since lucid, is the messy, boring, whatever you think is valuable for me and to get a better web site.

Or you can just say hello! and there is everything.

I will be posting comments as they come in. So you can see what others think about the page. A small mini-blog: p

Then it becomes a little more dialogue with those who are on my side.

Have a great day!

Regards Odd Kristensen

Tilbakemeldinger finner du under elgen! / Feedback can be found under the moose!

Kallenavn / Nickname:
Navn / Name:
Kjønn / Sex: M K Alder / Age:
Hvor er du / Where are you?
Hvordan fant du meg / How did you find me?
Hva ønsker du her / What do you want to see here?
Hva er din mening om siden / Opinion on the sight?:
Favoritt side / Favorit page? Kjedelig side / Borring page?

 

Generelt hva synes du om siden / In general what do you think about the sight:

 

Vise din E-post / Show E-mail? JA/YES NEI/NO

E-post / E-mail:

Odessa står ved foten av den "lille" elgen. Storelgen møter deg når du kommer kjørende rv. 3 i Stor-Elvdal i Østerdalen, den er ca 10 m. høy. Kostet bare 27 milioner NOK så har man en blank og fin elg langs veien.

Odessa stands at the foot of the "little" moose. Storelgen (Large moose) meets you when driving RV. 3 Greater Elvdal Eastern Valleys, it is about 10 m. High. Cost only 27 millions NOK, then you have a shiny and nice elk along the way.

Tilbakemelding / Feedback

Kallenavn / Nickname:
Oddemann
Dato:
2016.11.24 - 20:51
Navn / Name:
Odd
Kjønn / Sex:
Mann
Hvor er du / Where are you?
Manstad
Alder / Age:
48
Hvordan fant du meg / How did you find me?
På nett

Hva er din mening om siden:

Opinion on the sight?:

Kjempe bra
Hva ønsker du her / What do you want to see here?
Mer
Favoritt side / Favorit page?
NLP    
Kjedelig side / Borring page?
Selger ting    

Generelt hva synes du om siden / In general what do you think about the sight:

E-post:
Bra start!
 

 

Kallenavn / Nickname:
 
Dato:
 
Navn / Name:
 
Kjønn / Sex:
 
Hvor er du / Where are you?
 
Alder / Age:
 
Hvordan fant du meg / How did you find me?
 

Hva er din mening om siden:

Opinion on the sight?:

 
Hva ønsker du her / What do you want to see here?
 
Favoritt side / Favorit page?
     
Kjedelig side / Borring page?
     

 

Generelt hva synes du om siden / In general what do you think about the sight:

 
E-post: