Odd Kristensen - Personal Trainer

Spesialist på sykling og vektreduksjon!

     
     

S.M.A.R.T. MÅL

Spesifikt og positivt!
En enkel ting av gangen. Et konkret område for forbedring eller oppnåelse.

Målbart!
Antall, dato, mengde! Mot eller oppnåelig, en indikasjon på progresjon og eller utvikling.

Attraktivt!
Jeg har lyst å gjøre det.

Realistisk!
Beskriv et mål/ønske/drøm som er realistisk å oppnå. Som er mulig å oppnå med dagens ressurser og engne egenskaper.

Timet og tilrettelagt!
Spesifikt når skal man ha oppnådd målet.

     
     
www.oddkristensen.com