NLP

N e u r o - L i n g u i s t i c P r o g r a m m i n g

Odd Kristensen
Sertifisert N L P Trainer

NLP Coaching og Terapi

I NLP er vi ute etter å skape en LØSNING. Å snakke/samtale om problemet i mange timer gir som regel ikke en løsning. NLP er et sett med verktøy for forskjellige problemer og utfordringer som er løsningsorientert. Jeg ønsker ikke at klienten skal være avhengig av meg i mange ÅR framover. Jeg er ute etter å skape en permanent løsning på minst mulig tid (1-5 ganger), noen ting må man ta i etapper får å la forandringen få tid til å sette seg. Mitt personlige mål er å gi DEG det du ØNSKER, ved hjelp av dine egne ressurser.

”DREAM A DREAM AND LIVE IT”

Coaching

Hovedsakelig går denne delen ut på å hjelpe med å sete lys på ting som er viktig for klienten. Hjelpe klienten å få tilgang til sine egne ressurser og bruke dem fult ut. Kommunikasjon er nøkkelen.

 • Kan være en medhjelper i vanskelige livs situasjoner.
 • Få tilbake kontrollen på ditt liv.
 • Lær hvordan få mer av det du ønsker.
 • Skap den framtiden DU ønsker.
 • Skap ”WIN WIN”.
 

Terapi

Her fokuseres det på å løse opp indre konflikter for klienten. Får så å bygge opp en strategi for å takle lignede utfordringer i framtiden. Disse strategiene blir forankret i klienten slik at de er tilgjengelig ved behov.

 • Fjerne fobier.
 • Fjerne allergier.
 • Takle kritikk på en ressursfull måte.
 • Bygge opp selvtillit.
 • Yte ditt BESTE ved eksamen, presentasjoner eller i hverdagen.
 • Bryte begrensende beslutninger.
 • Skape vinnende strategier for seg selv og med andre.
 • Få mer energi i hverdagen.
 

"Pasienter er pasienter fordi de har mistet kontakten med sitt ubevisst sinn. De har fått for mye programmering utenfra."
- Dr. Milton Erickson

Garantert ResultatOdd Kristensen

mobil 975 88 4 11

E-post

Webside www.oddkristensen.com

Tilbake