NLP

N e u r o - L i n g u i s t i c P r o g r a m m i n g

Odd Kristensen
Sertifisert N L P Trainer

Salgs Trening!

Hva inneholder treningen…

  • Lære å kunne oppnå kontakt med kunder som er lik eller forksjellig fra deg selv og oppdage hva det er du trenger å vite for å kunne oppnå denne kontakten.
  • Spørre de riktig e spørsmålene fot å oppdage hvordan kunden tenker.
  • Finne behovet ut ifra hvem kunden er slik at det er lettere for kunden å ta en avgjørelse der og da.
  • Linke behov eller verdi til produktet du selger eller service.
  • Avslutte og få salget / ordren.

Der vil være diverse øvelser for å trene inn det man lærer slik at det blir integrert. Øvelsene er også lagt opp slik at man skal kunne forstå viktighetene av å kunne forstå kundene slik kunden er. Det vil også gi en aha opplevelse i forhold til salg.

Garantert ResultatOdd Kristensen

mobil 975 88 4 11

E-post

Webside www.oddkristensen.com

Tilbake