NLP

N e u r o - L i n g u i s t i c P r o g r a m m i n g

Odd Kristensen
Sertifisert N L P Trainer

 

NLP Forutsettninger

 

 1. Respekt den andres model av verden!
 2. Oppførsel og forandring skal sees I forhold til innhold og økologi.
 3. Motstand hos klienten er et tegn på mangel av rapport. (Der er ingen motvillige klienter, bare ufleksible kommunikatorer, Effektive kommunikatorer aksepterer og bruker all kommunikasjon som er gitt dem.)
 4. Mennesker er ikke deres oppførsel. (Aksepter personen; forandre oppførselen.)
 5. Alle gjør sitt beste med de ressursene de har tilgjengelig. (Oppførsel er laget slik at man kan tilpasning, og nåværende oppførsel er det beste valg mulig. All oppførsel er motivert av en positiv intensjon.)
 6. Kalibrer på oppførsel: Den mest viktigste informasjon om en person er personens oppførsel.
 7. Kartet er ikke landet. (Ordene vi bruker er IKKE handlingen de beskriver eller representerer.)
 8. Du bestemmer over ditt sinn, og derfor dine resultat (og jeg bestemmer også over mitt sinn og mine resultater.)
 9. Mennesker har alle de ressursene de trenger og til å oppnå deres ønsket resultat. (Der er ingen mennesker uten ressurser, bare tilstander uten ressurser.)
 10. Alle prosedyrer burde skape større / mer helhet i mennesket
 11. Der er BARE tilbake melding! (Der er ingen feil, bare tilbakemelding.)
 12. Betydningen av kommunikasjonen er responsen du mottar.
 13. Nødvendighet ved variasjons lov: (Den personen med mest fleksibel oppførsel vil kontrollere systemet.)
 14. Alle prosedyrer burde være konstruert for å skape flere valgmuligheter.

 

 

 

Garantert ResultatOdd Kristensen

mobil 975 88 4 11

E-post

Webside www.oddkristensen.com

Tilbake