NLP

N e u r o - L i n g u i s t i c P r o g r a m m i n g

Odd Kristensen
Sertifisert N L P Trainer

Sju Coachingtips
  1. Den som blir coachet bestemme hva samtalen skal handle om.
  2. Lytt til det som blir fortalt, nikk gjerne bekreftende for å indikere at man lytter. Still spørsmål hvis det er noe du ikke forstår, men kom ikke med råd.
  3. Spør samtalepartneren, "Hva er målet med samtalen?"
  4. Still spørsmål som får den som blir coachet til å se sin egen "verden" ulike vinkler/ståsted. Hvordan opplever den som blir coachet sin situasjonen? Hvordan ser andre på situasjonen. Kunder, ansatte, familien og ledelsen på realitetene? Hva blir forventet eller hvem forventer hva?
  5. Still spørsmål, de skal hjepe den du snakker med til selv finne flere mulige løsninger på problemet.
  6. Still spørsmål, slik at den som coaches bestemmer seg for hva han eller hun må gjøre med problemet.
  7. Still spørsmål, slik den du snakker med blir klar over ting han eller hun gjør uten å være seg det bevisst. Når personen blir bevisst sine handlinger og væremåte, still spørsmål ved hva man han eller hun ønsker å gjøre med den nye oppdagelser.

 

Garantert ResultatOdd Kristensen

mobil 975 88 4 11

E-post

Webside www.oddkristensen.com

Tilbake